Stjertmeisa

februar 15, 2012

Sammen mot vikarbyrådirektivet

Vi står sammen og krever at Norge bruker vetoretten og sier nei til EUs vikarbyrådirektiv. Om dette direktivet innføres kan ingen garantere at vi får beholde retten til fast ansettelse i Norge. Retten til fast ansettelse er en av rettighetene som arbeiderbevegelsen har kjempet fram. Vi ønsker å fortsette å styrke arbeidernes rettigheter, ikke svekke dem. Bedre rettigheter for vikarer og midlertidig ansatte kan innføres i norsk lov uavhengig av direktivet og det er allerede satt i gang en prosess på dette i regjeringa.

Vi vil ikke ha et løsarbeidersamfunn basert på innleid arbeidskraft hvor fagforeningenes posisjon svekkes. Fast ansettelse gir arbeidstakerne trygghet og gjør det mulig å få lån til bolig. Om denne retten opphører rammer det de unge mest, og disse sliter allerede med å komme inn på boligmarkedet. Vi ber om at medlemmer av Arbeiderpartiet tenker nøye gjennom hva som nå står på spill og kjenner etter om deres lojalitet og tillit ligger hos arbeiderbevegelsen eller hos en ledelse som er i utakt med denne. Vi håper grasrota kan bidra til at Arbeiderpartiet endrer standpunkt i denne viktige saken.

Arbeiderbevegelsen har gjennom alle tider stått sammen i kampen for arbeidstakernes rettigheter og i kampen for et sterkere stillingsvern, det er derfor med stor bekymring vi konstaterer at partiledelsen i Arbeiderpartiet ikke vil lytte til resten av fagbevegelsen vedrørende EUs vikarbyrådirektiv. Det er på tide at Arbeiderpartiet velger sine venner; mens LO, UNIO, YS, SV, SU, SP, Senterungdommen og AUF har vedtak om at de ikke ønsker å innføre vikarbyrådirektivet, har både Høyre og NHO Service lenge ivret for at det må bli en del av norsk lov. Jens, hør på resten av fagbevegelsen, si ja til et anstendig arbeidsliv og nei til EUs vikarbyrådirektiv!

 

Dette innlegget støttes av:

Anne Kolstad, Fylkesleder Nord-Trøndelag SV

Fredrik Duna Østvang, Fylkesleder Nord-Trøndelag SU

Gaute Børstad Skjervø, Fylkesleder Nord-Trøndelag AUF

Stian Aleksander Aakre, Fylkesleder Nord-Trøndelag Senterungdom

Bjørn Arild Gram, Fylkesleder Nord- Trøndelag Sp

Kristine Svendsen, Ungdomssekretær LO’s distriktskontor i Nord-Trøndelag

Ruth W Borgan, Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Nord-Trøndelag

Gunn Nordstrøm, Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag

februar 14, 2012

Bursdagsønske

Jeg har noen ønsker i anledning bursdagen min i dag:

Jeg ønsker at regjeringa blir enig om å si nei til EUs vikarbyrådirektiv for å bevare retten til fast stilling og samtidig endrer arbeidsmiljøloven slik at vikarer og midlertidig ansatte får bedre rettigheter. Jeg ønsker at folkemakt skal bli sterkere enn pengemakt slik at forskjellene mellom fattige og rike blir mindre, og at kvinner skal få like mye makt og ressurser som menn. Jeg ønsker at samfunnslønn skal innføres i Norge og at grønn økonomi skal erstatte kapitalismen. Jeg ønsker at norske barn skal ha et sted å bo, god omsorg og mulighet til nære og ekte naturopplevelser sammen med voksne. Jeg ønsker meg et landbruk som i størst mulig grad er basert på lokale ressurser. Jeg ønsker at vi skal slutte å plante fremmede arter som kan gi uante negative konsekvenser for dem som overtar naturen etter oss. Jeg ønsker en rettferdig fordeling av fiskeriressursene, at det fiskes på en måte som gjør at sjøfugl kan overleve og at fisket kan fortsette i 1000-er av år. Jeg ønsker at fiskeoppdrett fases over i lukkede anlegg. Jeg ønsker at Barentshavet får varig vern mot olje- og gassvirksomhet. Jeg ønsker en energipolitikk med hovedsatsing på energieffektivisering og at energi i størst mulig grad skal omdannes og brukes lokalt. Jeg ønsker at strømprisen blir lik over hele landet og at strøm til nødvendig forbruk og industri blir rimeligere enn strøm til unødvendig luksusforbruk. Jeg ønsker at DU skal bli med og jobbe for et av mine ønsker!

august 5, 2011

Verdifull skatt i sanden

Filed under: Lyrikk,Natur — stjertmeis @ 9:52 pm
Tags: ,

Glansen i den gyldene steinen glimrer som gull og fengsler blikket.

Noen foretrekker den lille hvite som stråler når den reflekterer lyset.

Den sorte var flammende het lava, den suger til seg lys og gir fra seg varme.

Ingen av dem blir min skatt i sanden.

Jeg velger det lille grønne bjørkebladet som faller ned på steinene.

I sitt korte øyeblikk på jorden gav det liv fra solens kraft.

januar 28, 2011

Spor

Filed under: Foto,Fugleliv,Generelt,Lyrikk,Samfunn — stjertmeis @ 9:18 pm
Tags: , , , , ,

januar 14, 2011

Godt nytt år forresten

Filed under: Generelt — stjertmeis @ 12:55 am
Tags: , , ,

2010 -da jeg ikke rakk det

Kort oppsummert året jeg ikke rakk det …fordi jeg gjorde noe annet, tror jeg.  Også på bloggen er det halvparten så mange treff og halvparten så mange innlegg som året før. Jeg fikk mest besøk via networkedblogs.com, facebook.com, valgprat.no, WordPress Dashboard og fugleforum.no. Folk som søkte stjertmeis, stjertmeisa og Anne Kolstad rotet seg inn på min blogg. Mine mest leste innlegg i 2010 var:

1. Iberiagransanger på Levanger?

2. Om meg

3. Kom i gang med fuglekikking

4. Prinsessen på erten

5. Fin start på «dagen derpå»

2011 -alt blir så meget bedre!

Nyttårsforsettet virker enklere enn noen gang: Å bli kvitt noen av mine mange frivillige verv, av flere grunner, også for å «ha plass» for ev folkevalgte oppgaver som kan komme til i løpet av året.

Det blir et veldig spennende år for Trondheimsfjorden Ramsarsenter! Fra å være en god idè og en ønsketenkning gjennom mange år, har vi snart kommet fram til en forretningsplan for et nasjonalt våtmarkssenter på Verdal. Blir det bygging? Jeg håper og tror det, men det kan fortsatt ta litt tid før alt er på plass.

Ellers skal jeg selvfølgelig finne drømmejobben, reise dit jeg ikke har vært, møte mange spennende folk og merke mange mange fugler. Skal nok en gang prøve å bli verdens beste mamma, holde meg i form, ta vare på utseendet, rydde leiligheten så den ikke ligner en ungkarsbule -kanskje jeg skal prøve å finne meg en ungkar i stedet?

Nå har jeg også fått hint om at jeg ikke bør være singel for lenge, og hvor lenge er så det? Får satse på at mr perfect kommer dalende ned fra himmelen i 2011! En deilig, driftig og tøff kar med glimt i øyet som er spennende, utfordrende og et sosialt scoop. En myk feminist, helt fri for sjalusi som ikke står i vegen når jeg er har tenkt meg ut eller som blir med uten å klage. Som elsker barn, matlaging og husarbeid, og som er en ordntlig handyman …som vil bo på Verdal, ha «Costal Birds of the North Atlantic» på veggen, spise middag på naturvernforbundets utvalgte spurvefugler, og som jeg slipper å kaste middagsbestikk etter når vi diskuterer oljeboring i nord. Det er bare å dytte mine preferanser inn i Match.com og begynne å velge og vrake blant de mange treff… Kjenner du en er du sikkert gift med han, og kjærlighet gjør blind?

desember 18, 2010

Overforbruksgenerasjonene

Jeg lever i forbrukersamfunnets boble,

løsrevet fra virkeligheten,

hvor ubegrenset vekst ser ut til å være mulig.

Pass deg, for jeg er det ressurssterke, tenkende mennesket

og alt jeg rører ved skal bli til gull.

Jeg nøler ikke med å trampe ned det som kommer i min veg

og lar gjerne andre bære mine byrder.

 

Vil du sette et gasskraftverk i min barndoms lekegård?

Der var jeg så lykkelig uvitende.

Jeg plukket blomster og bær og spiste rabarbra,

klatret opp i treet, og kikket inn i fuglekassen.

Jeg levde i det evige øyeblikk, og visste ikke at naturen

skulle brukes opp og bli til penger i noen utvalgte lommer.

 

Jeg tenkte aldri på kraftpriser,

eller på at strømledninger kan bli for trange når forbruket øker.

Skjønte ikke at det kunne bli langt enklere å bygge store gasskraftverk

og digre vindmølleparker enn å slutte å bruke mer elektrisitet enn vi trenger.

Ante ikke at det kunne komme kraftutbygginger på land for å bringe elektrisitet

til oljeplattformene, og kraftutbygginger til havs med ledninger inn til land.

 

Jeg visste ikke om klimakrisen.

Jeg vokste opp i grevens tid.

Det blir nok ikke enklere etter oss.

En fredelig jul og mange gode nye år ønskes!

november 20, 2010

Kvikksølv

NorFraKalks brentkalkfabrikk i Verdal er ikke et miljøprosjekt selv om det argumenteres for dette i Trønder- Avisa 17.11. Hadde utslippene fra denne fabrikken blitt renset kunne dette ha vært et godt argument. Dette kan la seg gjøre med tilgjengelig teknologi. Bedriftens argument for ikke å rense utslippene er at man ikke kan være sikker på at dette fungerer siden rensesystemet ikke er utprøvd på denne typen fabrikk tidligere. Nei, det er vel heller ikke så mange slike fabrikker å prøve det ut på, og hvordan ville det gått med teknologiutviklingen om man bare skulle satset på teknologi som allerede er nøye utprøvd? Når det i disse dager satses på CO2 fangst i Trondheim ville NorFraKalks fabrikk i Verdal være et utmerket sted å starte. Kalksteinen slipper heller ikke ut CO2 der den ligger trygt lagret under Tromsdalens unike naturmangfold. Et annet godt miljøprosjekt vil derfor være å la kalksteinen ligge.

Videre argumenteres det for at brenning av spillolje også er et positivt tiltak. Hvordan kan man mene at det er positivt å slippe kreftfremkallende dioksiner og store mengder kvikksølv rett ut i lufta? Det som går opp i lufta kommer som kjent ned, går inn i økosystemene og havner til slutt på våre matfat. I Adresseavisen 07.07. kan man lese at ferskvannsfisken som er analysert i Sør-Trøndelag inneholder så mye kvikksølv at den kan gi helseplager. Mattilsynet går ut med omfattende kostholdsråd på grunn av kvikksølvforurensing. Man har tidligere skyldt på luftforurensing fra Øst- Europa ”Men selv om tilførselen fra luftstrømmene har avtatt de siste årene, så øker nivået av kvikksølv i ferskvannsfisk”. Årsaken til økningen er ukjent, men dette er noe Klima- og forurensningsdirektoratet skal undersøke. La oss håpe de finner svar på problemet.

Den som så Brennpunkt 16.11. la nok merke til at kvikksølv er et av verdens farligste stoff og at det er forbudt i Norge. Vi har for lengst levert inn vårt kvikksølvtermometer. Likevel er det tillatt å slippe ut 5kg kvikksølv pr år ved NorFraKalks fabrikk i Verdal. Som vi så på Brennpunkt ble det stor oppstandelse da 20g kvikksølv kom på avveie i vitensenteret i Sandnes. Alle besøkende ble evakuert og brannvesenet rykket inn med fullt verneutstyr. Dette utstyret ble etterpå renset til en kostnad av 80 000 kr. Kvikksølv lagres i hjernen, påvirker nervesystemet, og kan blant annet gi hukommelsessvikt. Om gravide får i seg for mye kvikksølv kan utviklingen av fosterets hjerne påvirkes. Hvordan kan vi tillate at alt dette kvikksølvet slippes ut i lufta i Verdal?

Signer underskriftskampanjen til Tromsdalens venner her.

november 5, 2010

Tromsdalens ressurser

Tromsdalen i Verdal er et av Nord- Trøndelags mest verdifulle naturområder. Under jorda ligger Nord- Europas største og reneste forekomst av kalkstein. Kalksteinen er også med og danner grunnlag for naturverdiene på overflaten og i grottene, og gir flere sjeldne naturtyper og arter. Blant annet ekstremrikmyr og kalksjø, som sammen med en stor og flott høgmyr danner et unikt våtmarksområde. Det er kartlagt hele 359 mosearter i Tromsdalen, og en av dem, Seligeria Patula, er i Norge kun funnet på Tromsdalens kalkstein. Det finnes antagelig verneverdig liv i Tromsdalen som ikke kan kartlegges med dagens kunnskap. Området er truet av store arealinngrep i form av flatehogst, vegbygging og massive uttak av kalkstein i form av dagbruddsdrift. Industriinteresser har lagt på bordet ønsker om å utvide arealene for dagbruddsdrift ytterligere, både med uttak av kalkstein og fyllitt. Hvor stort tap i naturmangfold og potensiell kroneverdi påfører vi våre barn og barnebarn om vi lar hele området ødelegges?

Vi ser en klassisk konflikt mellom industri og natur hvor store og mektige industriinteresser raserer naturen bit for bit i håp om raskt å få størst mulig pengesummer i egen kasse. Verdals befolkning vil ikke se så mye til disse pengene, men såret etter dagbruddsdriften er allerede svært synlig. Hva slags nytte vil framtidas verdalinger ha av et digert hull i Tromsdalen? Dette minner meg om hvordan land i nord driver rovdrift på naturressursene i sør uten at det kommer lokalbefolkningen til gode.

Som SV-ere kan vi ikke godta en slik utvikling. Den nye naturmangfoldloven, og plan- og byggingsloven, gir oss som er politikere mulighet til å ta vare på verdifulle områder vi bestemmer oss for å prioritere. En reguleringsplan for Tromsdalen må sette rammer for industriaktiviteten så vi ikke risikerer irreversible ødeleggelser. Vi har mulighet til å åpne for mer kreative og framtidsrettede løsninger. Vi kan tillate uttak av mineralressurser ved underjordisk drift i stedet for å ødelegge området enda mer med å tillate nye dagbruddsarealer. Da kan vi fortsette å bruke området til friluftsliv og rekreasjon. Stolt kan vi fremheve områdets naturverdier og kulturminner og samtidig utnytte mineralressursene under jorda. Det er slik naturvernforbundet i Verdal ønsker at verdiene skal brukes.

Du kan bidra ved å undertegne oppropet her og ved å bli med i facebookgruppen til Tromsdalens venner. Kalkbedriftenes ønsker er presentert her. Forslag til planprogram for kommunedelplan Tromsdal har høringsfrist 15.11. 2010. Skriv høringsuttalelse!

oktober 29, 2010

Lytt til de unge

Filed under: Likestilling,Natur,Nord-Trøndelag,Politisk,Samfunn,Verdal — stjertmeis @ 10:48 pm
Tags: , , ,

Politiske partier er i gang med å lage programmer som forteller hvilke saker det er viktig å prioritere framover. La oss ikke glemme de unges stemmer. Hvem har vel bedre kompetanse på hvordan utdannings- og fritidstilbud fungerer for dem? Ungdom: organiser dere, engasjer dere og bli hørt. Si fra om ikke bussen går når dere har behov for å ta den.

Ungdommen er framtida og vi har ikke råd til å la være å investere i dem. Men det er mange som er på plass når pengesekkene fordeles. Dere som er unge må også være der og rope ut at dere trenger penger til bedre skole, ungdomshus og andre fritidstilbud.

Studenter trenger botilbud til en pris som gjør det mulig å konsentrere seg om studiene. Stipendordningene må være så gode at det ikke er dine foreldres lommebok som avgjør om du kan ta det utdanningsvalget du helst ønsker. Du bør kunne velge å få barn når det passer deg selv best. Alle bør ha råd til å gå til tannlegen.

Dere som er unge må ikke tillate at naturressursene dere skal leve av senere ødelegges. Dere blir sittende med regninga etter vår tids forbruk. Tillat ikke at vi driver unødvendig sløsing med energi og påfører dere store klimabelastninger.

Vi må i større grad be ungdom inn der politikken formes, og la de unge, engasjerte slippe til. Du som er ung må tørre å kjempe for dine rettigheter og dine interesser. Ha tro på at dine meninger er viktige. Det finnes ingen andre som har bedre greie på hvordan det er å være ung i dag.

september 9, 2010

SU besøk

Filed under: Fugleliv — stjertmeis @ 4:54 pm

Tross alvorlige utfordringer er Endre og Aleksander framtidsoptimister. SU jobber for, og har tro på, en bedre verden. Bildet er tatt under Endres innledning på Sund Folkehøgskole 7. sept.

Det er ikke hver dag to ukjente samfunnsengasjerte ungdommer ringer og spør om de kan overnatte et par dager. Derfor var jeg glad for å kunne ta i mot SUs organisasjonssekretær Aleksander Eilertsen og miljøpolitisk talsmann Endre Flatmo i forbindelse med SUs landsdekkende skolestartkampanje. De to engasjerte og dyktige ungdommene holdt stand ved videregående skoler i Stjørdal, Inderøy og Steinkjer, og i løpet av tre dager vervet de 21 nye trønderske SU-ere. SUs skolestartkampanje har vært svært vellykket. De har fått med seg minst 250 nye ungdommer på laget i løpet av et par uker. I dag får også Kristin Halvorsen 13 nye medlemmer til sin 50-års dag fra oss i SVs fylkesstyre. Både ungdommer og voksne ønsker seg altså mer rettferdighet og vil være med og forandre verden 🙂

SU hadde fra før en del medlemmer og motiverte kontaktpersoner på Inderøy. Både SU-ere og andre interesserte ungdommer møtte opp på et åpent ettermiddagsmøte for å høre innledningen til Aleksander og Endre, diskutere politikk og spise pizza. Ungdommene er fornøyde med å bo i Inderøy, men er glade for at SU jobber for rimeligere boliger og bedre utstyrsstipend. Det er mange hybelboere ved Inderøy videregående skole. På musikklinja kreves det at elevene har kostbare instrumenter. Et par av ungdommene var elever fra hestelinja på Mære som bruker mye penger på nødvendig heste- og rideutstyr. Møtet på Inderøy ble starten på et nytt lokallag i Nord- Trøndelag. På kvelden gikk turen til Sund Folkehøgskole. Her ble det holdt innledning med fokus på globale utfordringer siden skolen har flere linjer med internasjonalt fokus. På Sund vil SU-erne Eira Lie Jor og Åse Birkeland Nesdal, som begge er elever ved skolen, forsøke å skape interesse for et folkehøgskolelag.

Aleksander og Endre fikk erfaring fra landsbygda da de ble innkvartert på et sted uten bredbåndstilknytning og ikke kunne reise med buss til Inderøy. De vil fortsette å arbeide for bedre kollektivtilbud over hele landet. Dette er ikke bare viktig for miljøet, det er også viktig for ungdom og eldre som ikke kjører bil. Også inderøyelevene er misfornøyde med at bussen bare går til sentrum på morgenen og kun har en retur med avgang kl 16.00 på ettermiddagen.

Det var trivelig å ha SU på besøk. Vi hadde lange dager og mange politiske diskusjoner. Jeg benyttet selvfølgelig anledningen til å vise dem Tromsdalen og sende med dem en brosjyre fra Tromsdalens venner. De fikk også sett industriområdet hvor blant annet Aker Verdal er lokalisert og hvor vi planlegger å bygge et nasjonalt Ramsarsenter.

Neste side »

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.