Stjertmeisa

mars 21, 2009

Birding Marokko :)

Filed under: Fugleliv,Generelt — stjertmeis @ 5:35 am

Jeg kommer ikke til å blogge på en stund da all min tid og oppmerksomhet skal rettes mot fuglelivet i Marokko en ukes tid 🙂 Reisedagen startet på værst tenkelige måte med at min skyss for anledningen ringer meg og lurer på om jeg snart kommer for vi må dra nå! Ja, ja… Man bergner jo litt god tid, så jeg håper det går. Drar ei lue på hodet i stedet for den planlagte dusjen, og står reiseklar 7 min etterpå. Jeg tar en rask kikk på klokken og oppdager til min store glede at jeg har «en time til overs». Ikke ofte det skjer så jeg blir kjempeglad! En time feil i den retningen er absolutt tilgivelig.

Så, da flyr jeg til Marokko som jeg også har hørt betegnet som en av de beste fuglelokaliteter for oss nordmenn på denne tida! Det forventes mange arter som både er vanlige og sjeldne her til lands. Jeg kommer til å blogge mer om turen når jeg får tid. Det er sikkert mange som lurer på hvordan jeg tør å skrive dette innlegget. Det er to grunner til det. 1. Det «eneste» jeg har av verdier skal bli med på turen. 2. Det er den store fordelen med å leie kårleilighet i Inndalen. Utgifter til alarmselskaper er helt unødvendig 😉

mars 18, 2009

Olje i Lofoten?

Filed under: Miljøvern,Politisk — stjertmeis @ 11:37 am

Lørdag var jeg på «Olje i Lofoten?» konferanse på NTNU. Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, WWF, Bellona, Petroleumsfritt område utafor Lofoten og Vesterålen og Lofotaaksjonen Vern Nordland VI og VII har dannet en allianse kalt Petroleumsfritt Lofoten og Vesterålen. Det er mange som er mot oljevirksomhet i disse områdene, inkludert meg selv.

Disse områdene er unike på verdensbasis, og stadig flere ønsker å besøke disse rene og flotte naturområdene der folk forsatt lever av primærnæringene, hovedsakelig av fiske. Verdien på ressursene i havet forventes å stige i fremtiden og det er nødvendig med god forvaltning. Det er forholdsvis få arter i området, men området er desto viktigere for de artene som finnes her. Artene her er avhengige av hverandre i et perfekt timet samspill, og er altså veldig sårbare for raske endringer.

Er det virkelig nødvendig å spille hasard med fødestua til fiskebestandene våre for å få pumpet opp siste dråpe av gårdsdagens energiløsning og i tillegg gi kloden ytterligere feber? Representanten for StatoilHydro og rektor ved NTNU peker gjentatte ganger på at det er politikernes ansvar å sette foten ned og å få oss over i et nytt og framtidsrettet spor. Det vil si at hver og en av oss må ta ansvar på valgdagen. Jeg håper folk kan tenke på dette, og jeg er glad SV går tydelig mot Olje i Lofoten og Vesterålen, og for satsning på alternative energikilder.

På spørsmål fra meg om hvem oljeboringa er nødvendig for svarer StatoilHydros representant at det er nødvendig for naturen! Jeg gjetter at det virket som et godt svar siden mitt forrige spørsmål var hvordan de skulle klare å ta ansvar for ev. ulykker dersom det medførte varig skade på naturen. Det er mulig oljeselskapene mener at penger kan erstatte bestander av fisk og sjøfugl, men jeg er ikke sikker på at alle er enige. Jeg tviler på at innbyggerne i Lofoten og Vesteråen er enige den dagen det kortsiktige oljeeventyret tar slutt og de står tilbake med en ødelagt samfunnsstruktur, ødelagt rykte internasjonalt og muligens ødelagt natur også.

Sjansen for å slå ut torskebestanden er så liten at det trenger man slett ikke å bekymre seg over sies det. Ja, den er jo liten, omtrent like liten som å vinne i lotto. Folk leverer inn lottokuppongen fordi det er noen som vinner nesten hver  eneste uke og fordi konsekvensen av å vinne er så mye større enn innsatsen man legger i når man leverer. På samme måte kan en oljeulykke være nok til å slå ut en av fiskebestandene våre så hvorfor skal vi ta sjansen på det?

Naturen trenger altså utvidet oljeindustri og økte utslipp av karbondioksid nå? Jeg vil gjerne ha tilbakemelding fra alle som mener dette!

mars 12, 2009

Fornybar energi og ny miljøteknologi i klasserommet

Filed under: Miljøvern,Naturfag,Politisk — stjertmeis @ 3:05 pm

Vi må minske bruken av olje, gass og kull kraftig om vi skal klare å oppfylle våre mål i forhold til Kyoto avtalen. Skal vi klare å bremse de menneskeskapte klimaendringene i tide må vi satse på fornybar energi og ny miljøteknologi. Satsning på miljø er en av SVs hovedsaker.

Det er viktig at vi i skolene følger opp så de unge får erfaringer med slike tema. Vi må jobbe for at de unge slik skal få kunnskaper om og forståelse for de muligheter som er tilgjengelige og under utvikling i dag for at de skal kunne videreutvikle teknologien og se nye muligheter.

Jeg har lekt meg med noen av KPT naturfag sine utstyrssett på energi i dag. Disse anbefales! Praktiske erfaringer med teknologien i miniatyrformat gir noe å henge teorien på og fungerer godt som konkretisering. Det å kunne hente energi fra en lampe via et solcellepanel i klasserommet er ganske artig. Når man deretter kan bruke hydrogenet som energibærer for å få en liten bil til å kjøre 100m ser man at det finnes alternative muligheter til dagens bensinforurensning. En liten investering for å gi framtidshåp og inspirasjon til videre innsats vil nok være lønnsomt 🙂

mars 8, 2009

Gratulerer medsøstre!

Filed under: Likestilling,Politisk — stjertmeis @ 2:29 pm

«D e min dag i dag…»n1528689773_205408_846947

Takker dem som har banet vei for kvinners rettigheter! Vi kan ikke gi opp kampen enda…

Kvinner tjener mindre enn menn og det er for få kvinnelige ledere. Det betyr ikke at kvinner ikke kan være like gode ledere som menn.

Kvinners innsats må få like stor respekt, og bli like mye verdsatt som menns! Kvinner har kommet ut i arbeidslivet, men menn har ikke på tilsvarende måte kommet hjem. På landsbygda ligger vi etter i forhold til i byene og må sloss mot ekstra inngrodde holdninger.

Kvinnfolk må også få bruke fritid på seg selv. Det er for eksempel alt for få damer i Norge som lar seg smitte av «fugleidiot-virus» og «kryssesyke»!sv-kvinnedag

La jenter søle seg ut i fjæra med grønne støvler og blå dress, og lær guttene å vise hensyn og å ta ansvar!

 Menn har mindre muskelmasse enn kvinner på samme størrelse. Det må utnyttes til noe positivt, som for eksempel tunge løft i stedet for et middel til maktmisbruk. 

Menn kan ikke føde barn og amme, ellers kan de gjøre alt det kvinner gjør. Kvinner får ikke den respekt vi fortjener for å gjennomføre svangerskap og amming. Fysiologisk sett tilsvarer belastningen med et svangerskap en bestigning av Mont Everest, og fødsel og amming kommer «på toppen»!

 

Min parole for dagen er: Stopp menns vold mot kvinner! Denne går til medsøstre med alle slags morsmål, inkl. norsk!

http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/stopp+vold+mot+kvinnern1528689773_205413_7484021

 

 

SV fronter følgende jentepakke på kvinnedagen:n1528689773_205414_23404381

*gratis prevensjon og nødprevensjon til jenter under 25 år

*bedre seksualundervisning og styrket skolehelsetjeneste

*strengere regler for markedsføring av kosmetisk kirurgi og merking av retusjerte bilder

mars 7, 2009

Den skal tidlig krøkes osv…

Filed under: Fugleliv,Generelt,Nord-Trøndelag — stjertmeis @ 11:07 pm

Jeg har vært på fugletur med avkommet i dag. Vi var så heldige å finne en masse kråkefugler, ja, og en stokkand her og der;) Høydepunktet var vel en liten samling sangsvaner på Skogn. Sur vind og lite fugl…

Det var i følge min eldste sønn den artigste turen vi noen gang har vært på. Han fikk egen fuglebok til jul og kikkert i bursdagsgave. Han var strålende fornøyd med Olympus 8*24, og kunne fortelle meg at han faktisk kunne se helt skarpt med denne hvis han skruvde litt på skruven på oversida! Dette har jeg har forsøkt å lære han ca ett år, tydeligvis med mindre hell…

Ingen tvil om at egnet utstyr gir barna en bedre turopplevelse. Min eldste datter har fått en Olympus 8*21, og er like fornøyd som sin storebror! Dette er en bitteliten, utrolig søt kikkert som passer bra i de minste barnehender. Nå er det egen pussepenn og notatbok som står på ønskelistene. Jeg mente at de på 4 og 2 var litt for små for egen kikkert enda, men det er en tabbe jeg skulle komme til å angre på ganske fort 😉

mars 6, 2009

Er Norge villig til å ofre fuglefjellet på Runde til fordel for vindkraftutbygging?

Filed under: Fugleliv,Miljøvern — stjertmeis @ 10:22 pm
smola_vindpark

"Smøla" foto: Espen Lie Dahl

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) var eneste uttaleinstans som på faglig grunnlag forutså de negative effektene av utbyggingen på Smøla, og som dokumenteres i en ny rapport: «NINA-rapport desember 2008» Smøla er internasjonalt referert til som ett av de klareste eksemplene på hvordan vindkraftverk ikke skal lokaliseres om det skal kunne kalles bærekraftig og miljøvennlig. NOF beskriver Haramsfjellet og Havsul I som et tilsvarende feilgrep, bare i enda større målestokk og med enda større rekkevidde i forhold til internasjonalt ansvar.

 NOF sine klager på konsesjon ved Haramsfjellet:
http://www.birdlife.no/naturforvaltning/pdf/200809_haram.pdf
og Havsul I:
http://www.birdlife.no/naturforvaltning/pdf/200809_havsul.pdf
samt NOFs utdyping av sin klage 02.02.2009:
http://www.birdlife.no/naturforvaltning/pdf/200901_havsul.pdf

Viktige punkter:
Disse parkene utgjør en svært viktig trekk-korridor både for sjøfugl, vannfugl og fastlandsfugl. Dette er godt dokumentert gjennom trekkfugltelling på Ona de siste 11 år, og gjennom ringmerkingsaktiviteten der. Området brukes også hyppig av fugler fra Runde, Sør- Norges eneste fuglefjell. Fuglene flyr flere ganger om dagen i hekkeperioden.

 

Radarstudiene av trekkende fugl forbi Horns rev og Nysted i Danmark, eller i Sverige som NVE viser til, vil være lite relevant så lenge det i det alt vesentlige gjelder registrering av andefugler (gjess og ender) på regulært årstidstrekk i en situasjon hvor et vindkraftverk framtrer som den eneste strukturen som bryter en åpen horisont, og hvor fuglene navigerer mot et punkt som ligger betydelig lenger framme.

Erfaringene med havørnkollisjoner i vindkraftverket på Smøla indikerer også at kollisjonsrisikoen hos fugl øker betraktelig når fuglenes fokus er rettet mot andre fuglers adferd og/eller i forhold til termikk og luftstrømmer. Dette er situasjoner som må vurderes som høyst aktuelle for fugler som er motivert enten for søk etter næring, eller for å returnere korteste vei tilbake til reiret.

Situasjonen til sjøfuglene på Runde er veldig kritisk med bestandsnedgang, og med nullproduksjon de siste årene (svikt i næringstilgang). Dette har vi enda ikke sett effekten av siden sjøfuglene blir 3-6 år eller mer før første hekking og markert kraftigere bestandsnedgang er derfor ventet. Området er i tillegg ett av landets viktigste for overvintrende fugl.

NOF mener følgende om Havsul I: «Det er vår oppfatning at konfliktnivået for Havsul I er fullt på høyde med konfliktnivået for Havsul II i så henseende, og at alle Havsulprosjektene har et så høyt konfliktpotensiale i forhold til miljøpolitiske målsetninger for vern av fugl, at de alle burde være avvist i utgangspunktet.»

Notat om status for fuglefjellet på Runde:
http://www.birdlife.no/naturforvaltning/pdf/200901_runde.pdf

Runde er sårbar for alle faktorer som medfører tap av voksenfugl fra og med Stadthavet i sør til og med Hustadvika i nord og ut til Eggakanten mot åpent hav.

Det har blitt drevet ornitologiske aktiviteter på Ona siden tidlig på 70-tallet. Området kartlegges over en bred sektor på nær en mil. 230 arter er registrert.
 http://www.birdlife.no/naturforvaltning/pdf/200901_ona.pdf

Det er fullt mulig å plassere vindmøller i innlandet, i områder som allerede er utbygd. Dette vil trolig også være mer økonomisk. Hvorfor gjør vi ikke det? En av årsakene er nok at folk i størst mulig grad ønsker å unngå å se og høre møllene.

Det vil i tiden fremover bli stort press om utbygging av vindkraft, og det er svært viktig at møllene plasseres på en god måte. Det må satses på forskning om dette.  Det er nødvendig med gode konsekvensutredninger og høringsrunder før konsesjoner blir gitt.

 

mars 4, 2009

Norsk Ornitologisk Nettsamfunn

Filed under: Fugleliv — stjertmeis @ 11:46 pm

Fugleforum er et nytt nettsted som ønsker å samle fugleinteresserte i ulike kategorier og aldrer til ornitologisk e-sosial kontakt. Dette kan jo bli «fuglefolkets facebook».

Jeg synes det er et godt initiativ som det er verdt å støtte opp om. Det kan bidra til å rekruttere nye folk til miljøet, og forenkle kontakt mellom ulike landsdeler. Jo fler som bidrar med innlegg jo mer spennende blir det 😉

Arbeide for fugler i Afrika?

Filed under: Fugleliv — stjertmeis @ 11:31 pm

Jeg har blitt kontaktet av en afrikansk mann som driver et senter i Afrika for fuglers velferd.

Dersom det er noen som føler seg kallet til et kort eller lengre eventyr i Afrika for å gjøre en god fuglegjerning kan man kontakte denne mannen og få mer info:

 

Godfrey Lufafa 

Busoga Bird Conservation Uganda

P.O. Box 1942

Jinja, Uganda

Han kan også søkes opp på facebook som Lufafa Godfrey

mars 3, 2009

Baksida av odelsretten

Filed under: Generelt — stjertmeis @ 12:36 pm

Min store glede over at våren snart er i anmars ble i går kveld forandret til følelse av maktesløshet og usikkerhet. Det kan sikkert sammenlignes med følelsen til dem som blir personlig rammet av finanskrisen. Gården jeg kjøpte sammen med min x-mann er tatt på odel, og han må flytte innen en måned. Hvorfor skal jeg være lei meg for det? Dette gårdsbruket var min store drøm, og selv om jeg valgte å bytte den ut med en liten kårleilighet i nærheten var det en god trøst at han skulle beholde gården og at barna skulle vokse opp der.

Dette er altså baksida av odelsretten.  Gjennom dette gårdskjøpet, og etterfølgende samlivsbrudd må mine små snart belage seg på flytting nr 4 og 5 i løpet av ett års tid. Det er ingen små som fortjener ett slikt år. Mange mener at det er helt forferdelig at man flytter fra hverandre når man har fire barn. Det er selvsagt en uønsket situasjon uansett, men mine små har i hvertfall hverandre når alt annet er ustabilt, og takler det hele utrolig bra. 

For dem som tar over et gårdsbruk på odel er situasjonen selvfølgelig helt anderledes, og jeg hadde nok også gjort det om jeg hadde hatt anledning til det. Jeg håper stedet vil bringe dem mer lykke enn det har gjort for oss.

Vår tid i Inndalen er snart over, og nå venter en ny runde med total uvitenhet og usikkerhet. Med delt omsorg for barn kan man ikke fritt velge hvor man skal bo. Jeg håper at den ekte gleden over flotte naturopplevelser, fuglesang og obser av bevingede vesen vil fortrenge melankolske innslag i vår som i fjord vår!

Bloggurat

Filed under: Generelt — stjertmeis @ 10:51 am

Jeg har begynt å få lesere fra bloggurat. Derfor skal jeg nå skal jeg forsøke å registrere bloggen min her:

http://bloggurat.net/minblogg/registrere/00aad69a8f6b5dd55368b09d2041a28f4eebaec4

Det ser ut som at bloggen min må registreres på Verdalsøra da Verdal ikke eksisterer på kartet. Dette har jeg svært lite greie på, men forsøker likevel :

http://bloggurat.net/kart/registrere/12530/verdalsoera

Det er selvsagt veldig trivelig å få nye lesere. Det hadde også vært veldig artig om flere hadde lagt igjen kommentarer, men det kan jo være at mine innlegg ikke oppmuntrer til det.

Det ser desverre ikke ut som at jeg lykkes med å legge til bloggurats teller i sidefeltet eller få bloggen på bloggkartet. Er det noen som kan hjelpe meg med det så er jeg åpen for forslag!

Neste side »

Blogg på WordPress.com.