Stjertmeisa

januar 24, 2010

Beauty of natural equilibrium

Filed under: Foto,Lyrikk,Miljøvern,Natur — stjertmeis @ 9:45 pm
Tags: , , , , ,

Predators kill and protect life in a single attack

Communication

Filed under: Foto,Generelt,Lyrikk,Natur — stjertmeis @ 9:36 pm
Tags: , ,

Trying to reach the ultimate of communication

Time passes

Filed under: Foto,Generelt,Lyrikk — stjertmeis @ 6:22 pm
Tags: , , , ,

Life`s journey is now…

Would you rather be inside the train

...or just look for the passing?

januar 17, 2010

Solnedgang

Filed under: Foto,Natur,Nord-Trøndelag,Verdal — stjertmeis @ 11:12 pm
Tags: , , , ,

Jeg kan ikke noe for det…. jeg har blitt hekta -på solnedgang og lys!

Disse bildene tok jeg i Verdal rett etter nyttår, på Ørin Sør, Verdal havn og fra Volhaugen.

Frostrøyk

Filed under: Foto,Fugleliv,Natur,Nord-Trøndelag,Verdal — stjertmeis @ 10:00 pm
Tags: , , , ,

På tide med litt bilder på bloggen. Her er noen bilder fra den fine kalde frostrøyktida 🙂 Bildene har jeg tatt ved ulike lokaliteter på Ørin, Verdal.

januar 2, 2010

Klimakrise?

Filed under: Miljøvern,Natur,Politisk,Samfunn — stjertmeis @ 10:50 pm
Tags: , , , , ,

Det er ikke få ganger jeg nylig har fått høre at «klimakrisen må da være avlyst nå». Det er en utbredt misforståelse at klimakrise = konstant varmere vær. Det er vår oppgave å møte slike utsagn på alvor med å fortelle om de forventede konsekvensene av klimaendringene. 2 graders økning i gjennomsnittstemperaturen på jorden betyr ikke 2 grader varmene vær hele året gjennom i Norge. Naturlige variasjoner vil vi selvsagt fortsatt ha, men de store linjene viser tydelige trender. Viktigst er det kanskje å fortelle om konsekvenser av temperaturøkningen som mange ikke tenker så mye på siden «2 grader varmere» ikke høres så ille ut i mange nordmenns ører.

Dette har allerede skjedd:
I Norge har gjennomsnittstemperaturen økt med 1 grad.
Temperaturen i permafrosten i norge har økt med 0,3 grader pr 10 år i det siste.
Ved Norges kyst har havtemperaturen økt med 0-2 grader.

De fleste isbreer i verden smelter (kun en liten andel vokser).
Sommersjøisen i Antarktis er redusert med ca 40 % siden 1978.
Havnivået har steget de siste 100 år.

Årsak: Naturlig variasjon kan være årsak til svingninger, men den eneste årsaken som kan forklare temperaturstigningen siden 1950 er atmosfærens innhold av klimagasser og partikler. Dette finnes det mye kunnskap om.

Konsekvenser for oss i Norge dette århundret (til 2100) dersom utviklingen fortsetter:
(Prognosene for hva som vil skje er usikre, men dette forventes)

Temperatur:
Temperaturøkning (middeltemperatur!) i alle regioner av landet alle årstider. Størst økning i Nord og på vinteren.
Økning i antall dager med middelteperatur(!) over 20 grader.
10-70 % av somrene i Norge forventes varmere enn dem som hittill er observert.
Temperaturøkning fører også til markvannsunderskudd, altså større fare for tørke og at havstigningen vil fortstte (i svært lang tid = over 1000 år). Forventet stigning i havnivå langs norskekysten (usikkerhet innregnet) er fra min 21cm til max 109cm dette århundret.
Nedbør:
10-40 % økning vinter og vår, 0-20 % økning sommer og 5-35 % økning høst
Flere dager med mye nedør og mere nedbør på slike dager.
Snødybden kan øke i høyfjellet på kort sikt men vil ellers avta.
Antall dager med snø vil bli redusert med 1-3 mnd. (julekortidyll = historie)
Endringene fører til økt fare for jord og snøskred, flom og rasfare. Stormflo sammenfaller gjerne med store nedbørsmengder og endringene vil derfor få store konsekvenser ved elveutløpene.

Globale utslipp av karbondioksid øker raskt.
Havet vil ta opp mer karbondioksid når det er mer av dette i luften og vil dermed bli surere (få lavere pH). Levende organismer er tilpasset bestemte pH verdier og er sensitive for endringer.

I Norge vil vi få lengre vekstsessong. Dette kan vi si er positivt. Utfordringer vil det likevel bli for vårt landbruk.Eks.ekstremnedbøren, flom og jordrasfaren samt tørke. Vi et ikke om våre jordbruksarter vil være tilpasset endringene. I tillegg vil varmere og våtere vær samt «mangel på vinter» være positivt for sykdommer og parasitter.

I Norge vil vi merke konsekvensen av at betydelige deler av jordas landareal i andre steder a verden ikke vil bli dyrbart eller levelig pga tørke og flom.Kan vi nekte dem som betaler for vårt forbruk mat og sted å bo?

NB! Merk at dette er forventede konsekvenser i vårt land, i vårt århundre, mens de barn som fødes i dag lever. Dette gjelder våre, våre barn og våre barnebarns liv!

HVA GJØR VI?
VI MÅ SNAREST(!) sette fart på tiltak for utslippsreduksjon! 50% globalt og 80-90% hos oss. I tillegg må vi forberede de endringene som er uunngåelige. Klarer vi dette? Selvfølgelig!

Tallene er hentet fra klimakonferansen «Fra ord til handling» v FM-NT på Stiklestad 8.-9.des 09. Innlegg ved Helge Drange (UiB -Bjerknes Centre for Climat Research) Link med denne og flere presentasjoner her: http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2842&amid=2864399

Ønsker alle et godt nytt år, og håper dette kan være med på å inspirere til gode nyttårsforsetter -det er mye vi kan gjøre!

januar 1, 2010

Verdier

Filed under: Lyrikk,Natur,Samfunn — stjertmeis @ 11:02 pm
Tags: , , , ,

For i dine øyne ser jeg dette:

Dine øyne har ingen glød og viser meg et glimt av død.

Et slikt blikk kan komme av mangel på mat, hus og klær.

 At du ikke eier det du trenger i morgen kan skape slike blikk.

Slike blikk kan springe ut fra mangel på virkelige verdier

som trygghet og omsorg.

Slike blikk lever så lenge det er mulig.

 

For i dine øyne ser jeg dette:

Dine øyne har en varig glød og et glimt til å drukne i uten å dø.

Et slikt blikk kan aldri komme av flotte hus og vakre klær.

Materielle ting kan ikke skape slike blikk.

Slike blikk kan kun springe ut fra virkelige verdier

som ekte natur og ekte kjærlighet.

For slike blikk er alt mulig.

 – AKO 09 –

Blogg på WordPress.com.