Stjertmeisa

februar 15, 2012

Sammen mot vikarbyrådirektivet

Vi står sammen og krever at Norge bruker vetoretten og sier nei til EUs vikarbyrådirektiv. Om dette direktivet innføres kan ingen garantere at vi får beholde retten til fast ansettelse i Norge. Retten til fast ansettelse er en av rettighetene som arbeiderbevegelsen har kjempet fram. Vi ønsker å fortsette å styrke arbeidernes rettigheter, ikke svekke dem. Bedre rettigheter for vikarer og midlertidig ansatte kan innføres i norsk lov uavhengig av direktivet og det er allerede satt i gang en prosess på dette i regjeringa.

Vi vil ikke ha et løsarbeidersamfunn basert på innleid arbeidskraft hvor fagforeningenes posisjon svekkes. Fast ansettelse gir arbeidstakerne trygghet og gjør det mulig å få lån til bolig. Om denne retten opphører rammer det de unge mest, og disse sliter allerede med å komme inn på boligmarkedet. Vi ber om at medlemmer av Arbeiderpartiet tenker nøye gjennom hva som nå står på spill og kjenner etter om deres lojalitet og tillit ligger hos arbeiderbevegelsen eller hos en ledelse som er i utakt med denne. Vi håper grasrota kan bidra til at Arbeiderpartiet endrer standpunkt i denne viktige saken.

Arbeiderbevegelsen har gjennom alle tider stått sammen i kampen for arbeidstakernes rettigheter og i kampen for et sterkere stillingsvern, det er derfor med stor bekymring vi konstaterer at partiledelsen i Arbeiderpartiet ikke vil lytte til resten av fagbevegelsen vedrørende EUs vikarbyrådirektiv. Det er på tide at Arbeiderpartiet velger sine venner; mens LO, UNIO, YS, SV, SU, SP, Senterungdommen og AUF har vedtak om at de ikke ønsker å innføre vikarbyrådirektivet, har både Høyre og NHO Service lenge ivret for at det må bli en del av norsk lov. Jens, hør på resten av fagbevegelsen, si ja til et anstendig arbeidsliv og nei til EUs vikarbyrådirektiv!

 

Dette innlegget støttes av:

Anne Kolstad, Fylkesleder Nord-Trøndelag SV

Fredrik Duna Østvang, Fylkesleder Nord-Trøndelag SU

Gaute Børstad Skjervø, Fylkesleder Nord-Trøndelag AUF

Stian Aleksander Aakre, Fylkesleder Nord-Trøndelag Senterungdom

Bjørn Arild Gram, Fylkesleder Nord- Trøndelag Sp

Kristine Svendsen, Ungdomssekretær LO’s distriktskontor i Nord-Trøndelag

Ruth W Borgan, Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Nord-Trøndelag

Gunn Nordstrøm, Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.